Du hører stor flagspætte, før du ser den. Dens hakken efter føde, udmejslingen af redehullet eller trommehvirvlerne afslører den.

Både han og hun har en sort-hvid fjerdragt med en rød underhale ved basis. Du kan kende hannen på det røde tværbånd over nakken.

Flagspætternes kraftige kileformede næb er deres vigtigste redskab. Det bruges som mejsel til træarbejdet, til at finde insekter og larver i veddet og hente frø ud af kogler. De slider tre næblængder op om året.

Spætterne er afhængige af gamle træer; til at bygge i, til at tromme på og til at finde deres føde i.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den store flagspætte er den mest almindelig spætteart i Danmark. Der er ynglefugle over det meste af landet, men den er særlig talrig i Jægersborg Dyrehave, Gribskov, Rold Skov og Høstemark Skov.

Den store flagspætte foretrækker blandingsskov med mange udgåede træer, hvori den laver sit redehul og finder føde. Den kan dog også findes i ren løv- og nåleskov.