Stor grøn løvgræshoppe er imponerende men svær at opdage. Nymfer og voksne er græsgrønne og godt kamuflerede. Nymferne klækker om foråret og kravler frem til juli rundt i græshøjde.

De skifter hud-skelet 6-9 gange. Når de har udviklet vinger, er de voksne. De voksne findes fra juli til slut september i træer, buske eller høje planter. Hannernes kraftige sang afslører dem.

De giver den gas fra eftermiddagen til langt ud på natten, når det er lunt nok. Sangen kan høres 100 meter væk. Med sin bagudrettede læggebrod lægger hunnen omkring 200 æg, i sandjorden mellem græsrødderne eller på jordoverfladen.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den store grønne løvgræshoppe er den største og mest almindelige løvgræshoppe. Den er mest almindelig på øerne øst for Storebælt men kan også findes mange steder i Østjylland.

Hvis du vil høre dens cikadesang, er det på sensommeraftner, den synger. Du kan støde på den fra juli til september, hvor den lever i områder med sol og små træer og buske. Den kan også lide at være i områder med høj vegetation fx skovbryn og hegn eller langs vejkanten.