Der lever ikke skorpioner i Danmark. Men når man finder en stor kæmperovbille, kan man nemt forveksle den med en skorpion.

Når rovbillen møder trusler, har den tre forsvar: Den løfter halen som en skorpion-hale for at se skræmmende ud, den kan udskille stink-væske fra kirtler på bagkroppen, og den kan bide.

Rovbillerne er jægere, der fanger insekter ved at løbe dem ind. Stor kæmperovbille er den største art: Som voksen er den 2-3 cm lang, og kendes fra andre rovbille-arter på sin mat-sorte farve.

Stor kæmperovbille parrer sig om efteråret. Hunnen gemmer æggene enkeltvis under blade og træstykker.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den store kæmperovbille findes næsten overalt, dog er den forholdsvis fåtallig vestpå. Den er særdeles almindelig i lysåbne skove og tilgroet agerland. Den kan også træffes i haver og kan ses sommer og efterår fra april til oktober.

Om vinteren graver den sig ned under jorden eller opholder sig inden døre indtil næste forår.