Brændenælder vokser tit tæt på mennesker, og er sjældent populære. Brændenælden foretrækker næringsrig jord, for eksempel hvor store dyr lægger deres gødning.

På græsnings-marker står brændenælderne tit tilbage i klumper: Mange dyr undgår brændenælder på grund af bladenes hule brænde-hår fyldt med allergi-fremkaldende stoffer.

Hvis du rører bladene, trænger hårene gennem huden og knækker - det giver en brændende smerte. Alligevel er bladene føde for mange sommerfuglelarver, for eksempel admiral og dagpåfugleøje.

Brændenælden har han-blomster øverst på planten med katapult-lignende støvdragere, der skyder pollen ud i luften. Hun-blomsterne længere nede langs stænglen befrugtes, når et pollenkorn lander på støvfanget.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den store nælde kan findes overalt, hvor der er rigeligt med næring i jorden. For eksempel kan man finde den i hegn, grøftekanter, i skove, skovbryn, langs hække, på enge, ved vandløb og søer. Den kan især lokaliseres i udkanten eller langs buskadser.

Den kan findes fra marts til november men blomstrer i juli-august.