Danmarks mindste rovfugl er knyttet til åbent land. Den ”muser” - den jager mus, mens den hænger ubevægelig i luften. Kun vingerne basker hurtigt. Specielt hovedet holdes fuldstændig stille, selv hvis kroppen bevæger sig.

Sådan kan den selv i blæsevejr fastholde blikket på byttet. Den opdager og fokuserer på muse-stierne på jorden. Den kan nemlig se det ultraviolette lys, som musetis udsender. Når byttet er i fokus, folder den vingerne, styrtdykker og griber det med kløerne.

Tårnfalken yngler i huller og gamle kragefugle-reder. Kirketårne og høje bygninger med udhæng er også blevet vigtige rede-steder. Tårnfalken er rykket til byen.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Tårnfalken findes overalt i Danmark, hvor der er åbent land med spredt bevoksning. Man kan også se den i byerne særligt ved Århus og Storkøbenhavn og i Vestjylland.

Den ruger gerne i hulrum i klipper eller gamle træer eller opsatte redekasser. I byerne bygger den rede i høje bygninger som kirketårne eller siloer.

De fleste tårnfalke bliver i Danmark året rundt, men nogle trækker sydpå mod Tyskland, Holland og Frankrig.