Man kan finde vandbænkebidere i damme og søer med stillestående vand. Den lever af dødt materiale fra planter og smådyr og tåler steder med lidt ilt.

Kroppen er ret flad med syv brystled og en bagkrop. Brystleddenes benpar fungerer både som gangben og gæller. Hovedet har to korte og to lange antenner.

Temperaturen påvirker, hvor hurtigt vandbænkebideren bliver kønsmoden. Er det lunt, yngler vandbænkebider hele året. Hannerne bærer på de unge, næsten kønsmodne hunner: Efter hendes sidste hud-skifte, skynder han sig at befrugte hende.

Hunnen bærer sine befrugtede æg og senere de små unger i en rugepose under bugen.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Vandbænkebideren er udbredt i Danmark og findes overalt i ferskvand. Den findes især i de mere rolige dele af rindende vand og i næsten alle former for søer og damme.

Den kan leve i forholdsvist forurenet vand. Den kan også ses kravle rundt i mudder på bunden mellem sten og planter.

Den kan ses hele året.