Hæftet og hjemmesiden giver mulighed for et mix af inde & udeundervisning.

Der er sange, videoer, bingoplader, vendespil mm. Hæftet fortæller om hvordan og hvorfor dyr kamufler sig. Det fortæller om hvor snedige planterne er, nu når de ikke kan bevæge sig og meget mere. Der er forslag til aktiviteter, så gå på opdagelsesjagt i naturen, i skolens krat, den lokale skov, strand, å eller vandhul.

I fanger fint flere områder under Fælles mål for Natur/teknologi med hæftet.

Dette materiale kan let bruges uden stor viden om biologi eller Natur/
teknologi.

Hæftet kan downloades her.

Hvis du ønsker hæftet i fysisk form, kan det bestilles her (sammen med vores andre materialer). I en pakke er der 30 hæfter og 1 stk. 99 arter plakat. Det koster 100 kr. som går til porto og pakning.