Gedde

I søen er der ikke trygt.

De store stygge gedder spreder frygt

De skjuler sig i planterne

og skyder pluds’lig frem

og æder fisk, som synes den er slem.