Lille vandsalamander

Den kravler li’så fint af sted

i forårsregn, som siler ned.

En vandsalamander,

den er lille, ikke stor

på vej mod søen for at blive mor.